BMI beregner

ft
in
lbs
cm
kg
Crosstrainer

Der er temmelig meget fokus på kropsidealer og sundhed i disse år. Det skyldes nok til dels, at statistikken viser, at der bliver flere og flere overvægtige i vores del af verden. Også her i Danmark. Overvægt er ikke sundt, og decideret fedme er direkte sundhedsskadeligt.

For at undgå at denne udvikling bare fortsætter, og for at tale for at have en sund og velproportioneret krop, må der fortsat arbejdes på at forbedre danskernes generelle sundhedsniveau.

Man kunne mene, at det var tilstrækkeligt at se sig selv i spejlet eller mærke efter, om ens tøj bliver for småt, men for mange er det en stor hjælp at have et skema at forholde sig til, når der skal findes ud af, hvor på skalaen man ligger vægtmæssigt.

Der findes en simpel beregning, der nemt og hurtigt kan vise, hvor på den gennemsnitlige skala over vægtfordeling, du ligger.

Hvordan beregner man BMI?

En BMI-beregning er en simpel udregning. Du har brug for to tal for at få et resultat. De to tal er dels din højde i cm. og dels din vægt i kg. Ved hjælp af disse to tal, kan beregneren give dig et resultat, der viser, hvor på vægtskalaen du ligger.

I al sin enkelthed tager du antallet af dine kilo og dividerer dem med tallet for din højde, så har du dit BMI-tal. Det tal kan du så bruge, når du skal aflæse skalaen.

På denne skala vil der også være angivet, hvilken vægtklasse du tilhører.

Så hvis du skulle være i tvivl om, hvordan du ligger vægtmæssigt, er det ret simpelt af lave denne beregning og så aflæse resultatet med det samme. Det kan hurtigt give dig et fingerpeg om, hvorvidt du befinder dig inden for normalområdet eller ej.

Der er selvfølgelig ikke noget galt i at være lidt over eller lidt under normalen. Vi er alle forskellige, og dette inkluderer vores kroppe. Der kan derfor spille mange faktorer i, hvorfor vi har den væg vi har – måske er det for eksempel muskler og ikke fedt, der får vægten til at stige.

Hvad kan man bruge BMI til?

Uanset hvad indikerer BMI-tal jo ret tydeligt, hvordan det står til med din vægt. Når den beregnes sammen med din højde, iser det noget om, hvorvidt du er normalvægtig, eller om du befinder dig i en af de nærliggende eller i nogen af yderfelterne på skalaen.

Hvis du er enten undervægtig, meget overvægtig eller ekstremt overvægtig, så viser det tydeligt, at du måske bør søge hjælp til at øge eller reducere din vægt. Det vil i hvert fald kræve virkelig meget af dig, hvis du selv skal lave om på det. Sådan et vægtmønster opstår jo ikke over en nat.

Her kan man så sige, at du ved at se på dit BMI, får et vink med en vognstang. Så kan du ikke længere bilde dig selv ind, at alt er godt. Store afvigelser fra normalvægten er også et tegn på, at du ikke er sund.

Det kan være, at du har været alvorlig syg, og derfor er blevet meget undervægtig. I det tilfælde er der en naturlig forklaring på dit vægttab. Har du ikke været syg, så kan det være et tegn på en anden form for mistrivsel.

Er du alt for overvægtig, er det også et tegn på en vis ubalance i din krop og i dit sind. I det hele taget så kan din BMI vise noget om, hvor sundt du lever.

Er Body Mass Index altid pålidelig?

Til det spørgsmål kan der svares både ja og nej. Ja, fordi det jo reelt siger noget om, hvad du vejer i forhold til, hvor høj du er. Og også ja, fordi du for så vidt bliver vægt-klassificeret i forhold til en skala.

Men når det er sagt, så kan den altså ikke stå alene. Sådan et simpelt tal kan kun være en indikator. Det er slet ikke en valid nok metode til, at du bare ud fra den alene kan afgøre, om du er normalvægtig eller ej. Eller om du er vældig sund eller ej. Det kræver nogle flere og grundigere undersøgelser at kunne afgøre det.

Hvilke andre faktorer spiller ind?

Som nævnt tidligere mangler der for eksempel den meget vigtige faktor, at BMI ikke tager højde for, hvor meget af din vægt består af muskler eller af fedt. Det er af stor betydning i forhold til at vurdere, om du lever sundt eller er i god form. Det vil kræve, at din fedtprocent skulle måles for helt at kunne afgøre det.

Desuden mangler der også en vurdering af hele din kropsbygning. Har du noget fedt siddende her og der, så er det forskelligt for din sundhed, hvor dette fedt sidder henne. Sidder det omkring din talje, er det ikke godt, hvorimod det er helt ok, hvis det sidder på dine lår.

Du kan også have mere eller mindre væske i kroppen. Det vil en BMI beregner heller ikke kunne tage højde for.

Men som en nem og hurtig indikator er en BMI fint nok.

Hvad bør man måle ud over BMI?

For at få et mere nuanceret billede af din sundhedstilstand, så er der en række faktorer, der kan spille ind på det. Meget af det kan måles og vejes. Hvis du gerne vil have et mere detaljeret og præcist billede, så kan du for eksempel tjekke eller få tjekket følgende:

  • Din fedtprocent
  • Din muskelmasse
  • Dine knogler
  • Din væskeprocent
  • Din puls
  • Din kost
  • Din søvn

Altså en række af faktorer, der spiller ind på din generelle sundhed. Nu er det jo nok ikke muligt sådan at gå og måle alle disse ting, og det er nok heller ikke nødvendigt. Mindre kan jo godt gøre det.

Fedtprocenten er der nogle vægte, der kan måle. Den er nok kun interessant, hvis du gerne vil tabe noget af det fedt, der sidder ved og omkring dine indre organer.

Og så handler det selvfølgelig også om at gøre alt med måde. Du kan også være for fikseret på at måle alting. Et sundt kig i spejlet kan være rigeligt til at afgøre, om din krop har det godt.

Hvad kan BMI skemaet bruges til?

Umiddelbart så kan det jo give dig et fingerpeg i forhold til, hvordan din vægt er i forhold til, hvad der anbefales. Det kan du direkte aflæse af skemaet.

Når du så har set på din placering i dette skema, så kan du se på, hvor mange kilo du er fra de to øvrige kategorier, der ligger før og efter din kategori. Er du for eksempel ved at ramme kategorien undervægtig, så kan du arbejde mere målrettet på at blive der, hvor du ligger nu. Er du derimod tæt på at ramme den kategori, der ligger over dig, så kunne det være, at du skulle stramme op og få indledt en slankekur og noget seriøst træning, så du kan opnå et vægttab.

Både et lavt BMI og et højt BMI kan give dig enten et fingerpeg eller et vink med en vognstang om, at der er nogle ting i din livsstil, som du skal arbejde på at lave om på.

BMI for kvinder og BMI for mænd

Typisk vil en kvindekrop være mere spinkel og have mere fedt, end en mand har. En mandekrop vil typisk have en større muskelmasse og færre fedtdepoter. Alligevel bruger man den samme skala til at beregne BMI ud fra.

Tabellen tager heller ikke højde for alder eller andre faktorer i det hele taget. Derfor er og bliver denne tabel vejledende.

Hvordan fordelingen af fedt og muskler er, og hvor det hver især er placeret på kroppen, det kan en BMI beregner på ingen måde tage højde for. Lige så lidt som den kan tage hensyn til, om du er spinkelt eller kraftigt bygget. Den giver dig bare et tal, som er vejledende.

BMI for børn

Som udgangspunkt er BMI lavet til at måle voksnes sundhed med. Børn er konstant under udvikling, og derfor giver det ikke meget mening udelukkende at bruge sådan en skala til at vurdere, om barnets sundhed er ok.

Dog har WHO udarbejdet en lignende beregner, der er velegnet til børn. Denne skala tager højde for børns alder og køn, men de advarer samtidig om, at du ikke bare blindt må tage resultatet som et bevis for, at dit barn er enten over- eller undervægtig.

Børns højde og vægt svinger konstant, fordi deres kroppe er under udvikling, så har du en reel bekymring i forhold til dit barns vægt, så skal der nogle meget mere valide undersøgelser til for at kunne afgøre det.

Det vigtigste, du kan gøre for dit barns sundhed, er at lære barnet nogle gode mad- og motionsvaner fra starten af. Og så sørge for at give dit barn et sundt forhold til mad.

Kan jeg selv ændre på min BMI?

Hvis du gerne vil ændre på dine tal, må du arbejde målrettet for, at det skal kunne lykkes. Da du dårligt kan ændre på din højde, er det vægten, du må arbejde med.

Til det projekt kan din BMI faktisk være til stor hjælp. Hvis du måler det jævnlig – for eksempel hver anden uge eller hver måned, så har du mulighed for at skrive disse målinger ned. Med de tal kan du så over tid se, om det går den rigtige vej med din BMI.

Går det den vej, som du håber, er alt godt, og du kan bare fortsætte videre ud ad den vej. Går det derimod den gale vej, så må du sadle helt om og ændre fuldstændig på dine kost- og motionsvaner.

Hvis fysisk træning indgår i din nye livsstil, så kan det jo godt snyde med BMI. Det kan det, fordi muskler vejer mere end fedt. Så hvis du samtidig har mulighed for at måle din fedtprocent, vil du få et meget mere nuanceret billede af din sundhedstilstand.

Brug din sunde fornuft

Et er tal og skemaer, noget andet er din sunde fornuft. Den bør du altid huske at tage med på råd. Det gælder selvfølgelig i alle henseender. Når det kommer til sundhed og livsstil, mangler der jo ikke gode og velmenende råd. Dem kan du få fra alle kanter af.

Din opgave er så at sortere i alle disse mange råd. Og at vurdere, om det ene eller det andet råd nu også er så godt alligevel.

Når det kommer til din vægt og dit generelle sundhedsniveau, bør du lytte til din krop og tage fornuften med på råd. Det er bedre at være erotisk buttet (her) men samtidig være i god form, end at være åleslank uden at bevæge sig. Der er ingen genvej til det gode sunde liv. Det vil altid være et livslangt sejt træk. Til gengæld holder det på den helt lange bane.

Så når nogen påstår, at du alene kan sætte din lid til et BMI-tal, taler det imod fornuften. Der er ikke spor i vejen med dette tal, det kan bare ikke stå alene.